Astma & Diabetes

Välkommen till Lilla boken om

Ett sjukdomsbesked till ett barn innebär en stor omställning för hela

familjen.

 

Rädsla både hos barn och förälder är naturlig.

 

Men det är min övertygelse att kunskap om sjukdomens orsak och verkan

kan eliminera en stor del av rädslan.

 

Jag började därför skriva och illustrera en liten informationsbok som

med lättillgänglig text och förtydligande illustrationer förklarar typ-1

diabetes. Tanken är att det skall bli en serie med små böcker om de

vanligaste kroniska barnsjukdomarna.