Astma & Diabetes

Lilla boken om - ASTMA

Titel: LILLA BOKEN OM ASTMA

Utgiven: Maj 2011

Förlag: Pictrix

Författare: Andreas Svensson, med.kand

Målgrupp: Barn
 

Bokinfo: Lilla boken om astma följer Cecilia
som har astma, boken är indelad i tre kapitel.
Boken förklarar men enkel text och berättande
illustrationer hur:

 

Kap 1. Hur fungerar kroppen när du är frisk?

Kap 2. Hur fungerar kroppen när du har astma?

Kap 3. Hur kan du hjälpa kroppen när du har astma?