Astma & Diabetes

Röster om Lilla boken om

 

Hej,

I samband med behandling av min sons diabetes på Astrid Lindgrens barnsjukhus
fick jag boken "Lilla boken om diabetes". Den är fantastiskt bra och förklarar sjukdomen
på det bästa sättet. Alla tycker att betacellerna och cellöarna är underbara och ger en bra
 förståelse för vad som händer i kroppen. Bilder förklara också på ett vettigt sätt det svåra
med att man inte vet varför diabetes inträffar.

Mamma till barn med diabetes
 


Citat ur omdöme från Bibliotekstjänst:

"… en behändig skrift att ge till barn eller familjer som drabbats av typ 1 - diabetes… allt är
pedagogiskt skrivet och hela tiden med anpassade illustrationer för att förtydliga
budskapet .......en första introduktion för det lilla barnet att lära sig förstå sin sjukdom.."