Astma & Diabetes

Lilla boken om - DIABETS

Titel: LILLA BOKEN OM DIABETES

Utgiven: 2010

Förlag: Pictrix

Författare: Andreas Svensson,

med.kand

Faktagranskn: Eva Örtqvist, överläk,
diabetesavd Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Målgrupp: Barn

Citat ur omdöme från Bibliotekstjänst:

"…… en behändig skrift att ge till barn eller familjer som
drabbats av typ 1 - diabetes…….. allt är pedagogiskt
skrivet och hela tiden med anpassade illustrationer för
att förtydliga budskapet .......en första introduktion för det
lilla barnet att lära sig förstå sin sjukdom.."
 

Bokinfo: Lilla boken om diabetes följer Lukas som har
diabetes och är indelad i fyra kapitel. Boken förklarar men
enkel text och berättande illustrationer hur:
 

Kap 1. Hur fungerar kroppen när du är frisk?

Kap 2. Hur fungerar kroppen närdu har diabetes?

Kap 3. Hur kan du hjälpa kroppen när du har diabetes?

Kap 4. Hur mår